תנאים והגבלות

מבוא. תקנון האתר (להלן "התנאים" או "תנאים והתניות סטנדרטיים של אתר") הנכללים באתר זה, יחולו על השימוש שלך באתר זה, כולל כל הדפים שבאתר זה (המכונים להלן להלן " אתר אינטרנט").
 תנאים אלה חלים במלואם על השימוש שלך באתר זה ובאמצעות אתר זה, אתה מקבל במפורש את כל התנאים וההגבלות הכלולים בו במלואם.
 אינך רשאי להשתמש באתר זה, אם יש לך התנגדות לכל אחד מהתקנים והתנאים הסטנדרטיים באתר.
זכויות קניין רוחני.
למעט תכנים שבבעלותך, אשר ייתכן שביקשת לכלול באתר זה, על פי תנאים אלה, "פנטה משכנתאות" ו / או מעניקי הרישיונות שלו הם הבעלים של כל הזכויות על הקניין הרוחני והחומר הכלול באתר זה, וכל הזכויות הן שמורות.
 אתה מקבל רישיון מוגבל בלבד, בכפוף למגבלות שנקבעו בתנאים אלה, לצורך הצגת החומר הכלול באתר זה.

מה הלקוחות אומרים ?

טופס ליצירת קשר

שם

אימייל *

הודעה *